De Vereende vernieuwt tariefmodel personenauto

Gebruik data

De Vereende komt per 1 augustus 2020 met een nieuw tarief voor de WA-dekking personenauto- en particulier gebruik bestelautoverzekering. Een uitgebreide analyse van de beschikbare data van de acceptatie- en schadegegevens leidt tot een aanpassing van het tariefmodel. Regio, gebruik van de auto, gewicht en vermogen van de auto en schadeverleden zijn daarbij cruciale factoren.

Solidariteit

De Vereende gaat er vanuit dat klanten alleen bij de Vereende uitkomen als er elders in de markt geen dekking te vinden is. Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie: “De Vereende vindt het als vangnetverzekeraar dan ook passend binnen de maatschappelijke rol om bij het ontwikkelen van het tariefmodel, de solidariteit een belangrijke rol te laten spelen. Binnen die gedachte is weging van de premiebepalende factoren opnieuw bezien”.  

Zo is in het nieuwe tarief opgenomen dat een hoge mate van ‘eigen schuld’ zwaarder in de premie is gaan wegen. Een voorbeeld daarvan is dat de opslagen voor rijontzeggingen en fraudemeldingen zijn verhoogd.

Voor zaken die een klant veel meer zijn ‘overkomen’ is de solidariteitsgedachte juist versterkt. Als voorbeeld is het effect van de (hoge of lage) leeftijd van de bestuurder op de risicopremie maar beperkt meegewogen.

Schadevrije jaren

Belangrijk ander punt is het zuiverder gaan werken met negatieve schadevrije jaren. Hiermee sluit de Vereende aan op marktstandaard voor het toekennen van schadevrije jaren. Deze toekenning is cruciaal om een goede terugkeer naar de reguliere verzekeringsmarkt mogelijk te maken, iets waar de Vereende zich actief voor in zet.

Premieconsequenties

Doorvertaling van de analyse in combinatie met bovenstaande uitgangspunten leidt tot een brede schakering aan consequenties op individueel premieniveau. Doorrekening van het tarief op de bestaande portefeuille laat zien dat er premieverlagingen voorkomen, maar ook premieverhogingen. De verhogingen voor bestaande klanten zijn afgetopt op maximaal 7,5%. 

Tariefsaanpassing in coronatijd

Het kan zijn dat  de afwijkende mobiliteitssituatie in Nederland in verband met de coronacrisis leidt tot een lagere schadelast. Uiteraard zal dit meewegen in komende tariefsaanpassingen. De huidige situatie staat echter de structurele vernieuwing van het autotarief niet in de weg.

Wat betekent dit voor uw klanten?

Wanneer u inlogt op het portaal OnzeVereende kunt u lezen wat dit in de praktijk voor uw bestaande en nieuwe klanten betekent.