De Vereende past taxitarieven aan

13-07-2022

Aan het eind van 2021 heeft de Vereende de tariefstructuur voor de taxiverzekeringen grondig aangepast. Onder andere het onderscheid tussen enkel- en dubbelbemand, maar ook het verschil tussen verzekeringen vanwege het vestigingsadres (de 4 grote steden vs. overige gemeenten) verdween.

De afgelopen periode hebben wij het werken met deze nieuwe structuur geëvalueerd. Wij hebben vastgesteld dat er veel enthousiasme is om met deze tariefstructuur verder te gaan, maar stellen tegelijkertijd vast dat we – op basis van actuariële inzichten in de schadecijfers – de WA-tarifering verder moeten fijnslijpen. Tegelijkertijd met dit fijnslijpen zullen wij de WA-tarieven aanpassen voor de inflatie. De nieuwe tarieven zijn van kracht vanaf 1 september 2022.

Dit geldt voor offertes voor nieuwe klanten met een ingangsdatum op of na 1 september en uiteraard ook voor de prolongaties voor bestaande klanten vanaf 1 september. De combinatie van aanpassingen kan voor aanzienlijke schommelingen in de premiestelling, naar boven en naar beneden, op individueel niveau leiden. Afwijkingen ten opzichte van de huidige premie, op basis van gelijkblijvende omstandigheden, zijn door ons gemaximeerd op maximaal 30% naar beneden en naar boven.

Wij beseffen dat de stijgingen in een branche die al stevig onder druk staat, door diverse andere oorzaken, hard aan kan komen. Wij vragen u dan ook met de meeste nadruk te kijken of er mogelijkheden zijn uw taxiklanten weer bij ’de reguliere verzekeraars’ onder te brengen. Ook voor taxiklanten willen wij onze rol als vangnetverzekeraar invullen.

Daarnaast wijzen wij u nogmaals op ons ‘RijBeterBox’ –initiatief. Binnen dit initiatief kan uw taxiklant door het aantonen van uitstekend rijgedrag zelf invloed uitoefenen op de hoogte van de premie.

Lees meer over de rijbeterbox