De Vereende is een Great Place to Work!

 

26 januari '22 - Op de afdeling HRM van de Vereende zijn ze superblij met het resultaat. “Ik heb begrepen dat het niet gemakkelijk is om Great Place To Work te worden”, zegt Jenny Taai, manager HRM. Afgelopen najaar kregen alle medewerkers een enquête met 59 stellingen om te beoordelen. De respons daarop was zeer positief. Zowel in aantallen respondenten (83 procent) als in de beantwoording van de vragen. Dit resultaat geeft de Vereende het recht om de titel te voeren.

Zo’n certificeringstraject doorlopen we niet zomaar. Jenny: “De arbeidsmarkt is heel competitief. En de Vereende is aan het groeien. Het is dus belangrijk om genoeg getalenteerde collega’s vast te houden en aan ons te binden. Dat lukt beter als mensen het naar hun zin hebben. En als de buitenwereld dat ook weet.”

“Daarbij komt dat ons laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek dateert uit 2016. Dit project stond dus hoog op de agenda. We hadden te weinig kennis van wat er leeft onder de medewerkers. Bovendien biedt dit type onderzoek ook een benchmark: het laat zien hoe de Vereende presteert ten opzichte van soortgelijke werkgevers. Daar waren we erg benieuwd naar. ” 

Resultaten

Een greep uit de resultaten. De stelling ‘Mensen hier worden eerlijk behandeld, ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd en achtergrond’, wordt bevestigd door 99% van de respondenten. Met de stelling ‘Dit is een fysiek veilige werkomgeving’ is 97% het eens. ‘Wanneer je hier komt werken, wordt ervoor gezorgd dat je je snel welkom voelt’ is door 93% van de collega’s onderschreven. Ten slotte vindt 92%: ‘Hier kun je jezelf zijn’.

logo GPtoWEn er is meer. “De Vereende scoort hoog op kameraadschap. De sfeer is heel goed hier”, vertelt HR adviseur Frouke Booi, die het project leidde. “Ander punt is de maatschappelijke rol van de Vereende. Die wordt als belangrijk onderscheidend element ervaren: hier werken heeft betekenis. Ten slotte zijn de collega’s erg tevreden over de geboden opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.”

Communicatie

Natuurlijk kunnen er altijd zaken beter. Jenny: “Een aantal collega’s zegt dat ze soms de verbinding missen tussen onze bedrijfsstrategie en de praktische vertaling daarvan naar het werk. En de communicatie kan beter. Mensen krijgen hier veel eigen verantwoordelijkheid, maar vinden dat de leiding wel duidelijker kan zijn in wat ze precies van hen verwachten.”

Opvallend is ook dat de stelling ‘Onze klanten beoordelen onze service als uitstekend’ als matig wordt beantwoord. Frouke: “Dankzij de enquête weten we nu dat we nog beter moeten bekijken hoe we deze klanten tevreden kunnen stellen.  

Stilstaan bij wat beter kan

Want zo’n certificering is mooi, maar daarmee ben je er als bedrijf niet. Frouke: “Met de informatie die we nu hebben, gaan we de komende drie jaar aan de slag. De leidinggevenden hebben de resultaten al besproken met het team. In elk werkoverleg keert de enquête terug, zodat het onderwerp blijft leven. Er worden per afdeling een paar zaken uitgelicht en daarvoor wordt een verbetertraject gestart. We willen continu met elkaar stilstaan bij wat er beter kan.”

Een andere concrete actie is een pool op ons intranet, met acht stellingen. Frouke: “Alle collega’s kunnen stemmen op drie stellingen waarvan zij willen dat er organisatiebreed iets mee gedaan wordt. Over de drie meest genoemde stellingen organiseren we in februari een panel. Met de resultaten daarvan gaan we acties bedenken. En dan hopen we dat deze stellingen bij de volgende meting, eind dit jaar, hoger scoren.”