De Vereende bestaat 80 jaar

Als je weet waar je vandaan komt, kun je overal naartoe.”

Henny Vrienten

 

2 april 2020 - De Vereende bestaat dit jaar precies 80 jaar. Bij de start heette de organisatie nog niet de Vereende, maar Vereenigde Assurantiebedrijven Nederland n.v. (VAN). De VAN werd in juni 1940 opgericht door een aantal Nederlandse verzekeraars, op initiatief van de Tiel-Utrecht van 1811, als reactie op het verloren gaan van de Londense (her)verzekeringsmarkt. De VAN verzorgde gedurende de oorlogsjaren de noodzakelijke (her)verzekeringscapaciteit voor de Nederlandse markt. Na de oorlog nam de reguliere markt deze functie weer over en is de VAN zich uiteindelijk gaan toeleggen op verzekeren.

Sindsdien zijn er diverse bedrijfsonderdelen bijgekomen. Sommige van deze bedrijfsonderdelen zijn in hun functie overbodig geworden en zijn inmiddels ook alweer opgeheven. In september 2016 is de naam ‘de Vereende’ geïntroduceerd en zijn al deze bedrijfsonderdelen onder de Vereende geplaatst.

de Vereende

De Vereende is uitgegroeid tot een professionele organisatie met een duidelijke missie: oplossingen bieden voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche.

Enerzijds doen we dat als schadeverzekeraar. Dit begon als vangnetverzekeraar voor motorvoertuigen. Inmiddels is dat uitgebreid naar andere productgroepen zoals aansprakelijkheid en brand. Maar we hebben ook de rol van kraamkamer op ons genomen, waarbij we onverzekerbaarheid, indien dat past in onze bedrijfsvoering, willen tegengaan en nieuwe of unieke risico’s verzekeren.

Anderzijds zijn we een organisatie die het management voert over verschillende activiteiten, pools en fondsen. Deze zijn ondergebracht in verschillende bedrijfsonderdelen. Deze bieden allen een oplossing voor een issue in de schadeverzekeringsmarkt die de markt niet biedt.

Als Vereende willen we een autoriteit zijn op het gebied van onverzekerbaarheid en een logische partner wanneer er een maatschappelijke issue is in de schadeverzekeringsbranche waar de markt geen oplossing voor biedt. Door kennis te delen via onder andere deze nieuwsbrief ‘Zeker Vandaag’ willen we bijdragen aan de ontwikkeling van kenniscentrum en onze profilering van autoriteit binnen de branche.

Activiteiten, fondsen en pools

In onderstaande tabel staan alle activiteiten, pools en fondsen die de Vereende uitvoert. Of uitgevoerd heeft in het geval dat de betreffende pool opgeheven is. De Vereende is de naam van de intermediaire verzekeringstak en de naam van de overkoepelende organisatie waarbinnen de werkzaamheden voor alle bedrijfsonderdelen worden verricht.

 

Bedrijfsonderdeel
pools
Atoompool
NHT (Terrorismepool)
Milieupool
DAP (Luchtvaart)
ZRP (Zware risico Pool)
Woonwagenpool
NMH (Millennium)
Verzekeringen
de Vereende (intermediair)
BAVAM (gestart als pool)
Fondsen en buitenland
Waarborgfonds & Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden
Nederlands Bureau
Overkoepelende organisatie
de Vereende

 

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief zal elk bedrijfsonderdeel dit jaar naar aanleiding van ons 80 jarig bestaan een keer besproken worden: wanneer is het bedrijfsonderdeel opgericht, met welk doel en wat is er sinds de oprichting veranderd?