De Vereende accepteert alleen nog teruggekeurde motorrijtuigen als deze zijn gekentekend


8 september 2021 - In onze nieuwsbrief van 10 december vorig jaar hebben wij aandacht besteed aan de registratie- en kentekenplicht voor land- en bosbouwvoertuigen en teruggekeurde motorrijtuigen of MMBS-en (Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid).

In dat nieuwsbriefartikel legden wij uit de vanaf 1 januari 2021 een registratie- en kentekenplicht geldt voor deze motorrijtuigen, wat deze plicht inhoudt en voor welke motorrijtuigen deze plicht geldt. In het jaar 2021 kan de kentekenregistratie worden aangevraagd zonder dat het betreffende motorrijtuig hiervoor daadwerkelijk naar een RDW-keuringsstation hoeft. Dat is vanaf 1 januari 2022 wél het geval.

Ook hebben wij in het nieuwsbriefartikel aangegeven dat wij in de loop van 2021 geen nieuwe offerteaanvraag, of een wijziging op een lopende verzekering, voor een land- of bosbouwvoertuig of MMBS meer zullen accepteren als het motorrijtuig niet is geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) en geen kenteken heeft.

Dat moment is nu aangebroken. Vanaf vandaag (8 september 2021) accepteren wij uitsluitend nog offerteaanvragen en wijzigingen op lopende verzekeringen als het te verzekeren motorrijtuig geregistreerd is bij de RDW en een kenteken aan dat motorrijtuig is toegewezen. Zonder kenteken en meldcode is het aanvragen van een offerte dus niet meer mogelijk. Wij hebben hiervoor gekozen om te voorkomen dat de registratie van land- en bosbouwvoertuigen en MMBS-en wordt uitgesteld tot het allerlaatste moment.

Wilt u, als uw klant zich meldt met een verzoek tot een offerte voor een land- of bosbouwvoertuig of MMBS, of als uw  klant een objectwijziging doorgeeft op een lopende verzekering, uw klant hierop wijzen? Het belang van het registreren is groot, want zonder geregistreerd kenteken verleent de Vereende geen verzekeringsdekking.

In het eerdere nieuwsbriefartikel eindigden wij met de volgende alinea die wij hier, vanwege het belang, hier nogmaals herhalen:

Bestaande verzekeringen waarop wij op 1 januari 2022 nog geen kenteken/meldcode hebben ontvangen, zullen door ons worden beëindigd per eerstkomende hoofdpremievervaldatum in 2022. Wij sturen uw klant hierover tijdig een brief.