DAP is opgeheven en doneert resterende 60.000 dollar aan WWF


23 maart '22 - De Dutch Aviation Pool (DAP) is na bijna 90 jaar opgeheven. De pool voor luchtvaartverzekeringen heeft de afgelopen jaren de laatste schades afgewikkeld en het resterende bedrag van bijna 60.000 dollar is overgemaakt aan het World Wide Fund For Nature  (WWF).

De DAP verzekerde jarenlang Nederlandse en buitenlandse risico’s in de luchtvaart. Ooit behoorden KLM en Fokker tot de verzekerde bedrijven. Door de jaren heen werd de noodzaak van een luchtvaartpool steeds kleiner door het groeiende internationale karakter van de luchtvaart, die steeds meer werd verzekerd op de coassurantiemarkt. De portefeuille van de DAP werd gaandeweg steeds kleiner en in 2000 is besloten de tekening van luchtvaartrisico’s te staken, waarbij contracten nog doorliepen tot en met 2001.

9/11 vertraagde de afwikkeling

De aanslagen van 11 september 2001 in New York zetten een streep door de geplande afwikkeling van de pool. DAP was een van de retrocessionarissen, oftewel een van de herverzekeraars van de herverzekeraars achter de verzekeraars van de betrokken vliegtuigen. En dat zorgde plotseling voor grote onzekerheid, ook al kwam maar een klein deel van de totale schade voor rekening van de DAP. Omdat de schadeafhandeling met betrekking tot de aanslagen zeer complex was en jaren in beslag nam, was het afwachten wanneer er kon worden uitgekeerd.

Na bijna twintig jaar alsnog opgeheven

In de tussentijd is de nog actieve portefeuille van de DAP aan de Vereende overgedragen, zodat met de resterende schuldeisers afspraken konden worden gemaakt, leggen Nico Barendse en Harmen Ettema uit. Zij waren als CFRO van de Vereende betrokken bij de finale afwikkeling van de DAP.

“Het bleef spannend of de DAP genoeg geld in kas had, want de afwikkeling van de 9/11-schades was zeer tijdrovend en ingewikkeld, waarbij DAP als retrocessionaris moest afwachten tot verzekeraars in overleg met de herverzekeraars de schade definitief hadden geregeld. Na bijna twintig jaar zijn nu de schades afgewikkeld en is DAP N.V. opgeheven.

Ook bij de DAP heeft de Vereende dus een vangnetrol vervuld door mede mogelijk te maken dat de DAP op een efficiënte manier is afgewikkeld. En er is zelfs geld overgebleven.”

Restbedrag naar een goed doel

Alle resterende schuldeisers hebben hun geld teruggekregen. “Van het voor hen gereserveerde bedrag is nog 59.907,54 dollar overgebleven, omdat crediteuren onvindbaar bleken of niet hebben gereageerd. Er hebben zich daarnaast geen onbekende crediteuren meer gemeld, zodat we juridisch tot het opheffen van de DAP konden overgaan”, meldt Ajit Khan. Hij heeft de afgelopen jaren alle resterende dossiers afgewikkeld. “Met de schuldeisers is destijds afgesproken dat dit resterende bedrag moet worden overgemaakt naar het World Wide Fund For Nature.”