Council of Bureaux heet COB

06 oktober 2022- We hebben onze lezers regelmatig laten kennismaken met het werk van het Nederlandse Groene Kaart Bureau (Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars). Alle autoverzekeraars in Nederland zijn daar lid van en vervolgens vormen alle vergelijkbare Groene Kaart Bureaus in Europa (inmiddels 47 landen) met elkaar een vereniging waarvan het gezamenlijke secretariaat/ management al vele jaren in Brussel samenwerkt onder de naam Council of Bureaux. Inmiddels is daar ook werk voor de Waarborgfondsen bijgekomen; dit artikel geeft een korte blik achter de schermen van hoe dit georganiseerd is, zonder nu verder op de inhoudelijke taken van die aangesloten organisaties in te gaan.

De Waarborgfondsen

 

Met de komst van de vierde richtlijn motorrijtuigverzekering begin 2000 kregen ook Waarborgfondsen een aantal internationale taken. Ook dat werk moest gecoördineerd worden, maar in eerste instantie was de vraag: hoe dan? Een aantal Waarborgfondsen, vooral in het zuiden van Europa, is compleet onafhankelijk van de Bureaus, met eigen management en ook eigen kantoren etc. In andere landen, zoals in Nederland, werkten Bureau en Waarborgfonds daarentegen al nauw samen. Via deze laatstgenoemde contacten kwam toen al vlug het secretariaat van de Bureaus in beeld om een extra taak erbij te gaan doen om ook de Waarborgfondsen te ondersteunen. U kunt zich voorstellen dat dit de nodige voeten in de aarde heeft gehad.  Verschillende culturen hebben de tijd nodig gehad om aan elkaar te wennen.

 

Volledige samenwerking

 

In dit artikel kunnen wij nu melden dat na vele jaren leren samenwerken er in feite een nieuwe organisatie is gesmeed, via een grondige harmonisatie van de samenwerking tussen genoemde entiteiten, met onder andere volledig herschreven statuten. Inmiddels vormen wij een internationale vereniging waarbij de Waarborgfondsen ook volwaardig lid zijn, officieel kunnen meestemmen over die zaken die hen raken en natuurlijk ook meebetalen aan gemeenschappelijke projecten zoals IT.  Daar past bij dat eenmaal per jaar een gezamenlijke jaarvergadering (General Assembly) wordt gehouden, waarbij ook de Waarborgfondsen natuurlijk van harte welkom zijn.

De nieuwe naam

 

Bij zo’n ontwikkeling hoort dan ook een nieuwe naam!  Uiteindelijk is gekozen voor de krachtige afkorting COB, die dan niet langer staat voor ‘Bureaux’, maar voor ‘Bodies’.  In de toekomst zal alleen de samenstelling van deze drie letters worden gebruikt, die dan wel mooi blijft herinneren aan waar deze organisatie vandaan komt. Overigens is het internationale websiteadres www.COBX.org niet gewijzigd.  Wij nodigen u van harte uit daar eens een blik op te werpen voor meer inhoudelijke informatie of officiële documenten.

 

Auteur: Jelle Smits