Coronacrisis en de Vereende verzekeringen

1 april 2020 - Heel Nederland wordt geconfronteerd met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en het overheidsbeleid om de gevolgen te beperken. We wassen goed onze handen, werken thuis, blijven binnen, skypen en, als we naar buiten gaan, houden we anderhalve meter afstand. Ons persoonlijk leven staat – hoogstwaarschijnlijk net zoals dat van u – op zijn kop.

Maar ook met ons werk hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Veel klanten hebben te maken met teruglopende – zelfs tot nul – omzet. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen (noodpakket voor banen en economie) die ondernemers door deze coronatijd heen kunnen helpen (o.a. tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen, tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen en versoepeling uitstel van betaling belasting). Ook het beleid van banken is aangepast om bedrijven liquide te houden.

De opzet van de overheid is om de overige betalingen zo veel als mogelijk door te laten gaan.

De Vereende kan bij teruglopende omzet van haar klanten onder andere de verzekeringsdekking opschorten of de dekking verlagen. Hieronder zijn de mogelijkheden beschreven:

Opschorten van de dekking

Assurantieadviseurs kunnen via ons portaal ‘OnzeVereende’ de dekking van een verzekerd voertuig opschorten.

Wij gaan, als een relatie meerdere polissen heeft, ervan uit dat bij het opschorten van de dekking wordt gewerkt op basis van de gemiddelde B/M-inschaling (niet alleen de verzekeringen met de laagste B/M, en dus met de hoogste premie opschorten).

Let op: de eigenaar van dat voertuig moet zijn/haar voertuig ook schorsen bij de RDW én het voertuig van de openbare weg halen.

Verlagen dekking

Ook kan de assurantieadviseur met de klant bespreken of de dekking gewijzigd kan worden om de premie te drukken (van WA/volledig casco/beperkt casco naar WA/beperkt casco of alleen een WA-dekking).

Let op: dit heeft consequenties omdat er bij schade een mindere dekking is en bij gefinancierde voertuigen de financier hiervan op de hoogte moet worden gesteld.

Voorkom erger

Het intrekken van de dekking vanwege wanbetaling is bij ons een automatisch proces. Daarom vragen wij aan alle assurantieadviseurs om snel (in de eerste week) te handelen nadat zij een mail hebben ontvangen waarin wordt aangegeven welke klanten een (eerste) betalingsherinnering hebben ontvangen. Hiermee kunt u bij uw klanten voorkomen dat hun dekking wordt ingetrokken en dat uw klanten onverzekerd zijn; en met nog grotere problemen worden geconfronteerd.

Samen

Samen met u hopen we onze klanten zo goed mogelijk te bedienen; ook in deze lastige tijden.