Advies afscherming in personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s in verband met het coronavirus


24 juni 2020 - In de nu geldende RIVM-richtlijnen staat niets over het gebruik van afschermingen in voertuigen. Toch worden deze afschermingen steeds vaker gebruikt als de 1,5 meter afstand niet te waarborgen is. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat afschermingen in personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s aan bepaalde veiligheidseisen moeten voldoen. Daarom heeft de Dienst Wegverkeer (RDW) in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan naar de veiligheid en hierover een advies uitgebracht.

Advies RDW

Het advies van de RDW over afscherming in personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s houdt in dat:

  • het plaatsen van afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder (dus in de lengterichting van de auto) grote risico’s met zich meebrengt;
  • het plaatsen van afscherming tussen de eerste en tweede zitrij (dus in de breedterichting van de auto) wel mogelijk is, wanneer er aan meerdere veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Die veiligheidsvoorschriften zijn:

  • de goede werking van veiligheidssystemen zoals veiligheidsgordels en airbags mag niet worden gehinderd;
  • er moet een rechterbuitenspiegel zijn gemonteerd (dit is al verplicht voor voertuigen in gebruik genomen na 25 januari 2010);
  • er mag geen sprake zijn van nadelige invloed op het zicht, door bijvoorbeeld schittering, vertekend beeld of beslagen ruiten of beslagen afschermingen;
  • het moet mogelijk blijven de auto snel te kunnen verlaten. De afscherming mag de doorgang naar buiten niet belemmeren;
  • het materiaal van de afscherming mag niet leiden tot lichamelijk letsel bij een aanrijding, bijvoorbeeld door versplintering van het scherm in scherpe delen; polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal versplintert niet of zeer moeilijk in scherpe delen. Plexiglas kan breken of scheuren waarbij scherpe randen kunnen ontstaan die mogelijk verwondingen veroorzaken en mag daarom niet als afscherming gebruikt worden;
  • de afscherming moet deugdelijk bevestigd zijn en mag niet los op een zitplaats rusten.

Bescherming tegen corona

De RDW kan geen oordeel vormen over de mate van bescherming tegen het coronavirus. De RDW heeft in het advies dan ook alleen de voertuigveiligheid van de afschermingen beoordeeld.

Afscherming in bussen

De RDW heeft een aparte opdracht ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de afscherming in bussen. Hierover volgt zo spoedig mogelijk een nader advies.

Regelgeving

De RDW heeft advies gegeven wanneer het plaatsen van schermen in een voertuig voldoet aan (inter)nationale voertuigtechnische regelgeving. De RDW heeft vervolgens het verzoek ontvangen om mee te denken over het formuleren van regelgeving voor afschermingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal hier binnenkort over communiceren.

 

Let op: Nagekomen bericht

De informatie uit de persconferentie van de minister president Mark Rutte op 24 juni 2020 is niet in dit bericht verwerkt.

 

Bron: RDW