Convenant Collectievering Regres Algemene Nabestaandenwet


29 mei '24 - Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een afspraak gemaakt over de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Dit convenant heeft als doel de betaling van de Anw-uitkeringen door de Sociale Verzekeringsbank samen te regelen. Ze hebben afgesproken om gezamenlijk de kosten te betalen die ontstaan als iemand overlijdt door een ongeluk en de nabestaanden een Anw-uitkering krijgen. Elk jaar berekenen het Verbond en de SVB hoeveel geld er nodig is om deze kosten te dekken.

Kortgeleden hebben ze overlegd over hoeveel er betaald moet worden voor 2023 en een voorlopige schatting gemaakt voor 2024.

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft toegezegd om namens het Verbond de betalingen van de deelnemende verzekeringsmaatschappijen te berekenen en te innen. Het Waarborgfonds zorgt er ook voor dat de afkoopsom namens het Verbond aan de SVB wordt betaald, zoals afgesproken in deze overeenkomst.

Binnenkort krijgen de deelnemers een rekening van het Waarborgfonds voor de betaling van de afkoopsom voor 2024.

 

Bron: Verbond van Verzekeraars