Bewust geworden directeur maakt zijn wagenpark nagenoeg schadevrij


10 juli '24 - Een assurantieadviseur brengt een bedrijf met een fors schadeverloop onder bij de Vereende. Vervolgens slaagt deze klant erin de schades zodanig te verminderen dat hij na een goed half jaar weer terug kan naar een reguliere verzekeraar. Hoe dit kan? De acceptant, de assurantieadviseur en de schadepreventieadviseur leggen het graag uit.

Het klantbedrijf is gespecialiseerd in betonvlechtwerken. Dagelijks zendt het zo’n twintig zzp’ers, waaronder veel Turkse arbeidsmigranten, uit naar bouwprojecten in heel Nederland. Zij zitten dus veel op de weg. Aanvankelijk was er weinig aan de hand, vertelt intermediair Kadir Yilmaz van Masters in Advies in Rijswijk. “Maar toen het bedrijf groeide, namen ook de schades toe.”

Extra voorwaarde

De reguliere verzekeraar merkte dit op en gaf een waarschuwing af. Yilmaz sprak met zijn klant en stelde – vergeefs – voor om het wagenparkbeheer uit te besteden. Uiteindelijk werd de polis per 1 oktober 2023 opgezegd.

Yilmaz: “Ik hoorde het in juni, dus dat was een uitdaging. Eerst heb ik nog onderzocht of ik het wagenpark –in totaal 22 auto’s – tegen een hogere premie bij dezelfde verzekeraar kon onderbrengen. Daarna heb ik lijntjes uitgezet bij andere verzekeraars, maar niemand wilde de klant verzekeren. Toen bleef alleen de Vereende over – tegen een fors hogere premie. En in dit geval kwam er een extra voorwaarde bij: de klant moest een schadepreventietraject implementeren met hulp van DriverLinQ.”

Maatwerk

Wesley Piepers, acceptant bij de Vereende: “We zijn ons ervan bewust dat wij vaak het laatste station zijn voor een klant. Daarom zetten we vaak een stapje extra om te kijken hoe we het risico toch verzekerd kunnen krijgen. Dat komt dan neer op maatwerk en een wat intensiever acceptatietraject.

“Ik ontdekte dat deze klant niet alleen een hoog schadeverloop had, maar ook nog vrijwel niets aan schadepreventie deed. Daarop grepen we in. En toevallig waren wij net een samenwerking gestart met DriverLinQ, dat schadepreventiemanagement verzorgt.”

Meerijden met chauffeur

DriverLinQ werkt o.a. voor uitzendorganisaties, bezorgdiensten, transport-, openbaar vervoer- en taxibedrijven. “Wij helpen bedrijven van binnenuit om hun schades blijvend te verminderen”, legt oprichter Mark Maaskant uit.

DriverLinQ maakt bij elke klant een analyse van de oorzaken van het hoge schadeverloop. “We rijden bijvoorbeeld mee met een chauffeur. Dan ervaren we hoe een werkdag eruitziet, of er grote tijdsdruk is of afleiding, en hoe de techniek in de voertuigen werkt. Maar we kijken ook naar de bedrijfscultuur, het beleid en naar data. Als wij in de schaderegistraties regelmatig kop-staartaanrijdingen zien, of voorrangsfouten, dan heeft dat meestal te maken met gehaast  rijgedrag en een afgeleide chauffeur.”

Rijgedrag is afgeleide van bedrijfscultuur

Maaskant is er inmiddels van overtuigd dat rijgedrag van medewerkers een afgeleide is van de cultuur en het beleid binnen het bedrijf. “Bij bedrijven die verantwoord en schadevrij rijden belangrijk vinden, zien we dat terug in een lage schadefrequentie en een beheersbare schadelast. En bedrijven die een cultuur hebben waar alles draait om aantallen en tijd, hebben vaak een hoge schadefrequentie en een dito schadelast.”

Bewustwordingsproces

Na de analyse begint het bewustwordingsproces. “Het begint bij de directie, daar moet de wil om te veranderen echt verankerd worden in hun leiderschap. Immers, veel bedrijven zijn gaan ‘geloven’ in de oorzaken van hun schadeprobleem: het is moeilijk om aan goede mensen te komen, veel medewerkers zijn onervaren... Maar een schadepreventiebeleid is wel degelijk maakbaar, ook met deze uitdagingen.”

De managers krijgen advies hoe met chauffeurs te communiceren over hun rijgedrag, en hoe zij schadepreventie zichtbaar maken in de organisatie. “Besteed er aandacht aan bij het inwerken van je personeel. Hang posters op, gebruik narrowcasting. Stel basiseisen, maak een goede schaderegistratie, volg schadegesprekken en leer van schades.”

Dit alles kost het bedrijf natuurlijk tijd en geld, maar volgens Maaskant wegen de baten ruimschoots op tegen de kosten. “Wij maken de financiële consequenties haarfijn zichtbaar voor de klant.”

Telematica

Terug naar het betonvlechtbedrijf. Maaskant: “Dit bedrijf had gelukkig al wel telematica in de auto’s – apparatuur waarmee je inzicht in rijgedrag kan verkrijgen – alleen deed de directie er nog niets mee. Daardoor konden we het rijgedrag analyseren. Zo kregen we de 70% prima rijdende chauffeurs en de 30% potentiële probleemveroorzakers helder in beeld. Daar hebben we over gesproken en we hebben de ondernemer getraind in het aanspreken én complimenteren van zijn bestuurders.”

Afsprakendocument

“Verder hebben we een afsprakendocument gemaakt – ook vertaald in het Turks. Dat is geplastificeerd en toegevoegd aan de dashboards van alle auto's. De directeur ontvangt nu elke maandagochtend in de app van zijn telematicaprovider de resultaten van de afgelopen week. Hij stuurt dan een berichtje naar de vijf beste chauffeurs en naar de vijf chauffeurs die zich nog kunnen verbeteren.”

Binnen een half jaar na de maatregelen had het betonvlechtbedrijf de schades geminimaliseerd. Assurantieadviseur Kadir Yilmaz: “In oktober 2023 ging de verzekering in. En nu, begin juli, hebben we slechts één verhaalschade. Inmiddels zit mijn klant in het offertestadium bij een reguliere verzekeraar. Het is de bedoeling dat hij na de zomervakantie overgaat. Dat scheelt hem de helft van de premie. Tenzij de chauffeurs terug zouden vallen in hun oude rijgedrag, dus de directeur moet erop blijven focussen.”

Rol als vangnetverzekeraar vervuld

Yilmaz is vanzelfsprekend erg blij met het resultaat: “Ik had nog weinig ervaring met de Vereende, maar ik moet zeggen dat ik echt tevreden ben met hoe snel en kundig Wesley Piepers dit dossier heeft opgepakt.”

Piepers: “We hebben bij dit dossier heel mooi onze rol als vangnetverzekeraar kunnen vervullen. We hebben de klant tijdelijk geaccepteerd, en vervolgens geholpen om weer de reguliere verzekeringsmarkt op te gaan. Dit is echt een succesverhaal.”

De Vereende werkt vaker samen met DriverLinQ voor het verzekeren van wagenparken. Piepers: “Bij het beoordelen van een wagenpark bekijken we wat voor soort schades de klant heeft veroorzaakt en welke preventiemaatregelen de klant heeft genomen. Vanzelfsprekend heeft de bemiddeling het meeste effect bij klanten die nog weinig doen aan schadepreventie. Soms gaat het initiatief voor een traject van ons uit, maar de klant kan het natuurlijk ook zelf voorstellen. In de basis komen de kosten voor rekening van de klant. Wij kunnen het klantbedrijf dan eventueel tegemoet komen in de premie of voorwaarden.”