BAVAM polisvoorwaarden vernieuwd!


3 november 2021 - Wij hebben de polisvoorwaarden van onze BAVAM-polis herschreven. Hierbij is gekeken naar de ontwikkelingen in de markt en hebben we de input van onze verzekerden gebruikt. Dit heeft geleid tot vernieuwde, heldere en duidelijke voorwaarden.

Per wanneer gelden de nieuwe polisvoorwaarden?

De nieuwe polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2022 bij het prolongeren van een bestaande BAVAM-polis. Inmiddels zijn al onze verzekerden hierover geïnformeerd. 

Aanpassingen

Naast de nodige aanpassingen in de opbouw van de voorwaarden is een aantal inhoudelijke zaken aangepast. Onderstaand noemen wij er enkele.

ZZP-clausule

In de loop van de tijd zijn er verschillende clausules aan de BAVAM-polis toegevoegd. Zo ook de ZZP-clausule waarin niet-ondergeschikten, die uit naam en op risico binnen de verzekerde hoedanigheid werkzaamheden verrichten (in de volksmond: ZZP-ers), door middel van een clausule als medeverzekerden worden gezien. Die clausule hebben wij nu in de nieuwe polisvoorwaarden verwerkt. Dat is wel zo duidelijk!

 

No-claim korting

De BAVAM-polis biedt een no-claim korting bij schadevrije jaren. Dit is uniek in de branche voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen: hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting.

Niet altijd was duidelijk hoe deze regeling precies werkte. In de nieuwe polisvoorwaarden staat de werking van deze regeling nu duidelijk omschreven.

Nieuw: Schade met of door een e-bike verzekerd op de aanvullende AVB dekking

Van onze klanten kregen wij regelmatig de vraag of schade veroorzaakt met of door een zakelijk gebruikte e-bike ook onder de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB dekking) van de BAVAM-polis viel. Dat was nog niet het geval, maar we hebben goed nieuws! Per 1 januari 2022 zal ook deze schade verzekerd zijn als er aanvullend voor een AVB dekking is gekozen. Voorwaarde is dat de verzekeringnemer eigenaar van de e-bike is en schade aan derden is veroorzaakt tijdens werkzaamheden binnen de verzekerde hoedanigheid.

Cyberverzekering

Begin dit jaar lanceerde de Vereende een cyberverzekering voor de verzekerden van de BAVAM-polis. De verzekeringsvoorwaarden voor deze aanvullende verzekering blijven gelijk. Inmiddels heeft een groot deel van onze verzekerden voor deze aanvulling gekozen.

Heeft u een BAVAM-polis en heeft u de aanvullende cyberverzekering nog niet gesloten?

Doe dat dan vandaag! Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.