Automatische incasso voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering

23 februari '22 - Het is al enige tijd mogelijk om de premie van uw BAVAM-polis automatisch van uw rekening af te laten schrijven. Wij willen u graag attenderen op deze mogelijkheid.

Automatische incasso heeft als voordeel dat u nooit vergeet te betalen, u geen tijd kwijt bent aan het verrichten van de betaling en het geld gegarandeerd naar het juiste rekeningnummer wordt overgemaakt.  Automatische incasso kan zowel bij jaar-, halfjaar- of kwartaalbetaling. De premie blijft ongewijzigd. Uiteraard blijven wij u nota’s sturen voor uw administratie.

Machtigingsformulier

Wilt u automatische incasso ook voor uw premiebetaling laten inregelen? Stuur dan een mail naar verzekeren.bavampolis@vereende.nl met vermelding van uw polisnummer en het rekeningnummer waarvan wij mogen incasseren.

Wij sturen u dan ter ondertekening een SEPA machtigingsformulier. Dit is een machtiging voor een Europese incasso (mandaat). Dit is nodig voor onze administratie.

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 070-3408100.