Amsterdam stopt met alternatief personenvervoer

6 februari 2020 - De gemeente Amsterdam heeft besloten om het aanbieden van alternatief personenvervoer te verbieden op of aan de openbare weg. Met alternatief personenvervoer wordt personenvervoer bedoeld met bijvoorbeeld fietstaxi’s, tuktuks en paardenkoetsen.

De gemeente heeft besloten om het vergunningenstelsel voor alternatief personenvervoer per 1 april 2020 te beëindigen. Deze beleidswijziging vindt plaats in het kader van het programma Stad in Balans. Vanwege de drukte in de stad wordt meer ruimte gecreëerd op straat en worden ondernemingen, gericht op toeristen, geweerd.

Een verbod op het aanbieden van alternatief personenvervoer in de openbare ruimte is één van de maatregelen om ruimte te maken en bedrijfsmatig belevenisvervoer zoveel mogelijk terug te dringen. De huidige vergunningen zijn geldig tot 1 april 2020. Er worden geen nieuwe vergunningen meer verleend.

Aan de vergunningsplicht had de gemeente Amsterdam de verplichting van een aansprakelijkheidsverzekering gekoppeld. Het verbod van de gemeente Amsterdam leidt ertoe dat de fietstaxiverzekeringen die bij de Vereende zijn ondergebracht ook zullen worden beëindigd per 1 april.

De verzekeringnemers met een lopende fietstaxiverzekering bij de Vereende zijn hier inmiddels van op de hoogte gebracht.