Actieve ondersteuning bij provisietransparantie


3 juli '24 - Vanaf 1 juli jl. staat in de begeleidende brief bij iedere offerte van de Vereende met welke beloning voor u, als verzekeringsadviseur, is rekening gehouden. In die brief bij doorlopende verzekeringen staan 2 provisiebedragen en –percentages; vanwege de 2 provisieschuiven die de Vereende hanteert. Eén provisieschuif met een beloning bij afsluiten en één provisieschuif met de beloning voor het tweede jaar en verder. Het default-percentage bij de eerste staat sinds 2 jaar hoger dan bij de tweede; dat heeft te maken dat in de praktijk bleek dat het afsluiten van een polis bij de Vereende vaak een arbeidsintensiever traject is.

De afgelopen weken is er heel veel gezegd en geschreven over actieve provisietransparantie. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het hierbij gaat over de communicatie tussen u, als adviseur, en de klant. Maar de Vereende helpt u natuurlijk graag om een goede communicatie mogelijk te maken.

Communicatie tussen adviseur en klant

Actieve provisietransparantie is eigenlijk een term die de lading niet helemaal dekt. Actieve transparantie is een betere term, want uw communicatie gaat over uw dienstverlening en de daaraan gekoppelde beloning. Het is niet logisch om alleen over uw beloning te communiceren. Waarschijnlijk is de communicatie over uw dienstverlening al veel langer standaard onderdeel van uw klantcontact en daardoor ligt de nadruk nu heel erg op de beloningstransparantie. Maar ook daarvan is helder dat dit geen volledig nieuw element is: ook voor 1 juli 2024 kon dit al onderdeel van uw communicatie met de klant zijn. In ieder geval op verzoek van de klant, maar er zijn ook adviseurs die dit al standaard in hun communicatie opnamen.

Wat nieuw is, is de verplichting om over uw beloning te communiceren. Door deze verplichting zijn er nu ook heel veel vragen over de exacte regels. Helder is dat de communicatie over dienstverlening en beloning plaats moet vinden voordat de bemiddeling of het advies afgerond is. De klant moet immers op tijd een afweging kunnen maken. Maar wat nu als de gegevens later net iets af blijken te wijken (bijvoorbeeld het opgegeven aantal schadevrije jaren) en wat te doen met een eenvoudige verlenging? Dat zijn ongetwijfeld vraagstukken waar de komende maanden nog meer helderheid over komt. Het is raadzaam de komende maanden, naast deze nieuwsbrief, de vakpers, de sites van Adfiz en de AFM goed te blijven volgen. Dat doen wij bij de Vereende uiteraard ook.

Actieve ondersteuning vanuit de Vereende

Natuurlijk laten wij u dit niet alleen uitzoeken, maar willen wij u actief ondersteunen. Dat doen we per 1 juli jl. in de begeleidende brief bij iedere offerte. Het is uiteraard aan u om te bepalen hoe u deze informatie gebruikt in uw advies naar de klant. Kies de communicatie over beloning, maar vooral ook over de bijbehorende dienstverlening, die bij u en uw kantoor past. Dat mag overigens zelfs helemaal niet op papier zijn, maar dan moet uit uw klantdossier wel heel duidelijk blijken dat u het gesprek hierover gevoerd hebt.

Overigens maken wij geen onderscheid tussen particuliere en zakelijke aanvragen bij het toevoegen van ons standaard bericht. Formeel geldt de regelgeving alleen voor particuliere klanten. Maar wanneer iemand als particuliere klant gezien wordt is nog wel onderwerp van discussie de komende maanden.

Of er na de toevoeging van dit standaardbericht nog verdere actie vanuit de Vereende volgt gaan we de komende maanden bekijken. Is het gewenst om de beloning standaard in de offerte zelf te verwerken? Is het goed om dit ook op de polis terug te zien? Hoe kan duidelijk(er) verschil worden aangegeven tussen afsluitprovisie en doorloopprovisie? Hoe gaan we binnen de branche uiteindelijk exact met de regels om? Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben, maar waar we de komende periode binnen de branche en met u graag over in gesprek gaan.

Voor nu zijn we er trots op dat we, direct bij start van de nieuwe wetgeving, u op deze wijze kunnen ondersteunen bij uw advieswerkzaamheden, zodat u zoveel mogelijk tijd aan het contact met uw klant kunt besteden. Wij beseffen ons maar al te goed dat dit juist bij ‘Vereende-klanten’ van cruciaal belang is.