Aangenaam kennis te maken met de commissarissen van de Vereende (deel 2)

(van links naar rechts Karin Bos, Gerard van Rooijen, Wendy de Ruyter en Erik Muetstege)

19 april 2023 - De Vereende heeft een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC). We vinden het belangrijk dat u niet alleen kennismaakt met medewerkers van de Vereende, maar ook weet wie onze commissarissen zijn. Daarom stellen we in artikel de laatste twee (van de vier) commissarissen aan u voor. In een vorig artikel hebben we de eerste twee aan u voorgesteld. Wie zijn onze commissarissen? Waarom zijn ze bij de Vereende terechtgekomen? En wat vinden ze belangrijk dat de Vereende doet? Antwoorden op deze en andere vragen vindt u in onderstaand artikel. 

Interview met Karin Bos

Kunt u iets over uzelf vertellen? Wat is uw achtergrond?

Mijn naam is Karin Bos. Ik zie mijzelf als open en nieuwsgierig. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. De start van mijn loopbaan ligt in de zakelijke dienstverlening, accountancy en partner bij Atos KPMG Consulting. Ik werk nu bijna 15 jaar bij Achmea. Ik ben gestart als financieel directeur, en via IT, directeur Schade Particulier, nu bijna een jaar verantwoordelijk voor het onderdeel Schade & Inkomen. Ik heb economie en accountancy gestudeerd in Amsterdam. Het past bij me dat Achmea als coöperatieve onderneming waarde wil creëren voor klanten én samenleving.

Ik woon met Mattijs in Hilversum en we hebben 2 kinderen, Quinten en Max. Max (net 18 jaar) doet eindexamen en Quinten (bijna 20 jaar) is het studentenleven aan het ontdekken in Rotterdam. Een fulltime baan en een druk gezin maakt dat er weinig tijd is voor grootse en meeslepende hobby’s. Wel merk ik dat de opvoeding van onze zonen in een nieuwe fase komt. Minder verzorgen, meer loslaten, gesprekken over te maken keuzes, (zelf)vertrouwen geven en begeleiden om eigenaarschap te nemen op wat zij zelf belangrijk vinden. Dat maakt dat ik er voor mij ook weer meer ruimte is om meer tijd te steken in mijn eigen interesses, zoals sporten (tennis, hardlopen), skiën, wandelen, reizen, koken en lekker (uit)eten. Ook privé houd ik ervan om nieuwe dingen te leren. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met bridgen (en daar in coronatijd ook weer mee gestopt), 3 jaar geleden met golfen en recent met padel. 

Wat maakt de Vereende zo interessant voor u? Waarom bent u toegetreden tot RvC van de Vereende?

De Vereende is een bijzondere verzekeringsmaatschappij, een vangnet voor de branche om verzekerbaarheid te borgen.  Voor consumenten, die een 2e kans verdienen en het verzekeren van  bijzondere risico’s. Ook ken ik de Vereende vanuit de samenwerking vanuit het Verbond met de Vereende om de overstromingsrisico’s van primaire waterkeringen verzekerbaar te maken. Een heel interessant vraagstuk.

Achmea is een van de aandeelhouders van de Vereende. Bij het aftreden van Michiel Delfos, mijn voorganger, heb ik zijn rol in de Raad van Commissarissen overgenomen, natuurlijk na verschillende kennismakingsgesprekken met de andere leden en de directie.

Wat vindt u de belangrijkste onderwerpen op het gebied van onverzekerbaarheid, solidariteit en/of slachtofferbescherming?

Het voorkomen van onverzekerbaarheid is een uitdaging voor de hele branche en niet alleen de Vereende. Door de veelheid aan data kunnen risico’s steeds beter, bijna op individueel niveau, voorspeld worden. Een daarmee staat de solidariteit, toch de basis van verzekeren, onder druk. Ik denk dat we als branche moeten voorkomen dat er teveel “cherry-picking” wordt gedaan, hier hebben we ook als branche een rol om inclusiviteit, solidariteit en verzekerbaarheid te borgen.

Slachtofferbescherming – ik zit in bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, daar financieren we projecten rondom slachtofferschap. Kernwoorden daar zijn veerkracht en het versterken van weerbaarheid. Slachtofferschap is van alle tijden en kan iedereen op elk moment overkomen. Heel fijn om met projecten een bijdrage te leveren aan de kennis van slachtofferschap, om zo de positie van slachtoffers te verbeteren of slachtofferschap te voorkomen.

Wat is er anders in uw beeld van de Vereende ten opzichte van een half jaar voor uw aantreden? Wat is uw indruk tot zover van de Vereende?

In mijn rol als directeur Schade Particulier kende ik de Vereende vooral als vangnet maatschappij, we hadden afspraken over het doorverwijzen van klanten, die wij door omstandigheden geen aanbod konden doen. Nu ik een half jaar betrokken ben, zie ik een hele professionele club van mensen, die niet alleen met particulieren werken, maar ook de bijzondere risico’s verzekerbaar maken. En het Waarborgfonds  en het Nederlands Bureau zijn natuurlijk belangrijke rollen, die de Vereende oppakt. Heel interessant allemaal. Ook kende ik de Vereende vanuit de samenwerking vanuit het Verbond om de overstromingsrisico’s van primaire waterkeringen verzekerbaar te maken, een heel relevant vraagstuk in deze tijd van klimaatverandering. Het is heel fijn samenwerken en goed om te zien dat de Vereende deze belangrijke rol oppakt om deze mogelijkheid te onderzoeken en vorm te geven.

In vergelijking met Achmea Schade & Inkomen, een onderdeel met zo’n 3.500 collega’s in Nederland, is het mooi te zien dat dat de Vereende met 210 medewerkers een volwaardige verzekeraar van kop tot staart bedrijf, met alles er op en eraan, runt!

Waar denkt u dat we met de Vereende over 5 jaar moeten staan?

Dit jaar wordt samen met de directie het volgende meerjarenplan opgesteld, als Raad van Commissarissen worden we daar ook in betrokken.

Punten die ik dat traject zeker zal inbrengen zijn:

  • De rol van de Vereende in de duurzaamheidstransitie
  • De rol van de Vereende richting de branche ten aanzien van verzekerbaarheid – daar ook de spiegel voorhouden en borgen van de solidariteitsbeginselen
  • Verdere digitalisering ten behoeve van medewerkers én klanten. Digitalisering moet er toe leiden dat klanten en medewerkers van de Vereende meer gemak ervaren en zo hun handen vrij hebben voor persoonlijk contact als dat nodig is en het leveren van specialistische expertise.
  • Het verder ontsluiten en gebruik van data.

 

Interview met Erik Muetstege

Kunt u iets over uzelf vertellen? Wat is uw achtergrond?

Mijn naam is Erik Muetstege. Na 10 jaar Koninklijke Marine en een studie bedrijfseconomie ben ik de financiële wereld ingestapt bij ING. Daar heb ik verschillenden bank- en verzekerfuncties gedaan en tenslotte ben ik in de directie van Nationale-Nederlanden (hierna: NN) terechtgekomen. Daar was ik eerst verantwoordelijk voor Verzekeren Retail en later voor NN Bank. Vier jaar geleden heb ik mijn loopbaan een nieuwe wending gegeven door me te richten op toezichtrollen zoals een RvC en advies.

Ik woon samen met Mariëlle in Sassenheim en samen hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 14 tot 17. Dus een (meestal) gezellige en (altijd) drukke boel. Als ik niet werk sport ik graag en vind ik het leuk om uitgebreid te koken.

Wat maakt de Vereende zo interessant voor u? Waarom bent u toegetreden tot RvC van de Vereende?

De Vereende is een unieke organisatie met een geheel eigen rol als vangnet binnen de verzekeringswereld. Dat maakt het interessant, maar vooral ook relevant. De Vereende is verder ook groot genoeg om een rol van betekenis te spelen en tegelijk klein genoeg om als commissaris ook iets te kunnen toevoegen.

Wat vindt u de belangrijkste onderwerpen op het gebied van onverzekerbaarheid, solidariteit en/of slachtofferbescherming?

Op dit moment speelt de vraag hoe we in Nederland het overstromingsrisico kunnen verzekeren. Ik denk dat de maatschappij daar echt een oplossing voor verwacht en niet accepteert dat het bij de volgende calamiteit nog niet geregeld is. De Vereende kan/gaat daar een belangrijke rol in spelen.

Wat is er anders in uw beeld van de Vereende ten opzichte van een half jaar voor uw aantreden? Wat is uw indruk tot zover van de Vereende?

De Vereende is complexer maar ook leuker dan ik dacht. Complexer omdat we een zaken zoals het Nederlands Bureau, het Waarborgfonds Motorverkeer en pools servicen, en leuker omdat er professioneel wordt gewerkt en er echt een hele goede sfeer hangt. Die sfeer merk je telkens weer als je binnenstapt.

Waar denkt u dat we met de Vereende over 5 jaar moeten staan?

Over 5 jaar hebben we ons plekje gevonden op het gebied van sustainability, is er een overstromingspool en zijn we nog wat groter gegroeid. Dat laatste is belangrijk, niet vanwege de groei om de groei, maar omdat vaste kosten blijven toenemen (denk o.a. aan toezichtkosten DNB en AFM) en we naast het vervullen van onze maatschappelijke rol ook een gezond bedrijf willen blijven.