75 plussers met verlopen rijbewijs

3 september 2019 - Op verzoek van de Consumentenbond heeft het Verbond van Verzekeraars deze zomer autoverzekeraars opgeroepen om coulant te zijn voor 75-plussers met een verlopen rijbewijs. 75-plussers hebben een gezondheidsverklaring en een keuring nodig om hun rijbewijs te verlengen, maar lopen tegen lange wachttijden aan bij het Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Door extreem lange wachttijden bij het CBR kunnen sommige 75-plussers de weg niet meer op, omdat door die wachttijden de geldigheid van hun rijbewijs inmiddels is verlopen. De minister van I&W heeft daarom aangekondigd voor een bepaalde groep 75-plussers hun rijbewijs automatisch met een jaar (administratief) te verlengen. De verwachting is dat in december de regeling van kracht wordt.

Visie van de Vereende

Gezien de maatschappelijke rol van de Vereende en de grote maatschappelijke impact van deze problematiek voor de 75-plussers, is de Vereende coulant totdat de maatregel in werking treedt. Wanneer aan onderstaande voorwaarden is voldaan, geldt de dekking van onze verzekering voor onze huidige verzekerden.

 

  • Het rijbewijs mag nog niet verlopen zijn op het moment dat de gezondheidsverklaring wordt ingediend;
  • Het huidige (verlopen) rijbewijs is voor de normale termijn afgegeven, dit betekent dat dat rijbewijs voor 5 of voor 10 jaar was afgegeven;
  • Er mogen geen relevante medische beperkingen zijn om te kunnen rijden;
  • De regeling geldt niet voor C- en D-rijbewijzen;
  • Bestuurders waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst vallen niet onder de coulanceregeling;
  • Er kan worden aangetoond dat het nieuwe rijbewijs tijdig is aangevraagd;
  • De mensen die wel van de coulanceregeling gebruik kunnen maken, mogen alleen in Nederland rijden en dus niet in het buitenland;
  • De WAM-verzekering van de verzekerde is vóór 1 juli 2019 bij de Vereende afgesloten.

 

Ongeldig rijbewijs

De coulance van verzekeraars tot 1 december kan het volgende opleveren: een 75-plusser kan met een verlopen rijbewijs, en zónder administratieve verlenging van dat rijbewijs, staande gehouden worden door de politie (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole). De politie kan dan concluderen dat de 75-plusser aan het verkeer deelneemt zónder geldig rijbewijs en kan de 75-plusser hiervoor een bekeuring geven en de 75-plusser sommeren niet meer verder te rijden met de auto. Dat een verzekeraar coulant omgaat met het verlopen rijbewijs doet hier niets aan af. Er is bij schade wel verzekeringsdekking, maar dit neemt niet weg dat de 75-plusser bekeurd kan worden wegens rijden zonder geldig rijbewijs. Na 1 december zal de politie niet meer bekeuren voor het rijden zonder geldig rijbewijs als de 75-plusser kan aantonen dat zijn of haar rijbewijs administratief is verlengd.

Assurantieadviseur

We vragen assurantieadviseurs deze informatie te delen met hun klanten voor wie dit relevant is.