7 vragen aan directievoorzitter Carola Wijkamp-Hermsen


11 juli '24 - Regelmatig ontvangen we vragen over de Vereende. Van assurantieadviseurs, makelaars en taxateurs of van eindklanten: Heeft de Vereende winst als doel? Heeft de Vereende een acceptatieplicht? Waarom biedt de Vereende de BAVAM aan terwijl er andere aanbieders zijn? We leggen deze en andere vragen voor aan onze directievoorzitter Carola Wijkamp-Hermsen.

Wie of wat is de Vereende nou precies? Een vangnetverzekeraar of is het meer?

Goede vraag, ik merk dat hier nogal eens verwarring over bestaat. De overkoepelende organisatie heet de Vereende. Hieronder vallen een vijftal onafhankelijke entiteiten, namelijk:

  • Waarborgfonds Motorverkeer
  • Nederlands Bureau
  • NHT (Terrorismepool)
  • Atoompool
  • de Vereende verzekeringen

Zowel de verzekeringstak als de koepel heten dus de Vereende. Ik snap dan ook dat er soms verwarring is. Daarom hebben we recent ook in onze huisstijl aanpassingen gemaakt om met kleuren het onderscheid tussen de koepel (oranje) en de verzekeringstak (petrol) duidelijker te maken. Hoe het bestuurd wordt, verschilt per entiteit. Zo heeft de verzekeringstak aandeelhouders en een Raad van Commissarissen en het Waarborgfonds en het Nederlands Bureau een bestuur. Sommige entiteiten zijn aan ons uitbesteed en we vervullen voor deze entiteiten alle werkzaamheden en vervullen hun wettelijke taken. De rode draad is dat alle entiteiten bijdragen om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche. Denk dan aan bijzondere risico’s die nergens verzekerd kunnen worden of aan issues als mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen en andere verzekeringszaken voor particulieren, zzp-ers en mkb-bedrijven. Alle entiteiten profiteren van onze efficiënte processen en de structuur om aan alle wettelijke eisen te voldoen en we delen kennis en kunde die we door onze ervaring hebben opgedaan.

Hoe komt het dat de premies van de Vereende hoger zijn dan de rest van de markt?

De belangrijkste reden is dat de risico’s die de Vereende verzekert ook vaak een stuk hoger zijn; hogere frequentie of hoger schadebedrag. Er kunnen bij de Vereende alleen risico’s worden verzekerd die de reguliere markt niet wil, kan of durft verzekeren. En een hoger risico betekent natuurlijk ook een hogere premie. Daarnaast speelt mee dat in de processen van de Vereende meer maatwerk zit vanwege de vaak bijzondere risico’s. Belangrijk om nog eens te benadrukken dat assurantieadviseurs met de provisieschuif ook een middel hebben om de premie voor de klant te beïnvloeden. Als de Vereende zijn we ook dagelijks bezig om te kijken hoe we de processen nog efficiënter kunnen maken om de premies zo betaalbaar mogelijk te houden. Zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld verbeteringen doorgevoerd aan het proces om verzekeringen te verlengen (prolongatie). Daarnaast maken we slim gebruik van herverzekeringen om risico’s te spreiden en onze capaciteit te verhogen.

Streeft de Vereende naar winst?

Ja, maar beperkt. De Vereende is een onafhankelijke verzekeraar. Weliswaar een verzekeraar met een bijzondere maatschappelijke vangnetrol, maar ook een verzekeraar die zwarte cijfers moet schrijven om te kunnen blijven bestaan. Ook wij moeten aan alle regelgeving vanuit de wet en de toezichthouders voldoen, net als alle reguliere verzekeraars. Zoals bijvoorbeeld solvabiliteitsratio (ultimo 2023 191%), DORA en CSRD. Er is beperkte winst nodig om eventuele toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Het is niet nodig om zoveel mogelijk winst te maken. Dat is dus ook niet het doel van de Vereende. De winst wordt ook niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar wordt gebruikt om de continuïteit te garanderen. Als vangnetverzekeraar heeft de Vereende ook geen omzetdoelstellingen of groeidoelstellingen.

Heeft de Vereende als vangnetverzekeraar een acceptatieplicht?

Nee, maar we doen wel onze uiterste best. Je kunt als assurantieadviseur pas zeggen dat iets onverzekerbaar is als wij dat ook zeggen. De verzekeringstak van de Vereende is opgericht door een aantal verzekeraars. Deze verzekeraars wilden een vangnet voor risico’s die zij niet wilden of konden verzekeren. Deze verzekeraars zijn nu de aandeelhouders van de Vereende. De aandeelhouders verwachten dat de Vereende haar eigen broek kan ophouden en voldoet aan de eisen van de AFM en DNB. Dat betekent dat de risico’s die we verzekeren kostendekkend moeten zijn. Dus stellen we de volgende eisen aan risico’s:

  • het te verzekeren risico kan niet of lastig in de reguliere markt worden verzekerd. We zijn immers een vangnetverzekeraar.
  • we moeten er een product voor hebben of kunnen ontwikkelen.
  • het risico moet bedrijfseconomisch verantwoord zijn en in onze portefeuille passen. 

Gelukkig kunnen we voor bijna alle aanvragen wel een verzekeringsoplossing bieden.

Stimuleert de Vereende als vangnetverzekeraar klanten terug te keren naar de reguliere markt?

Ja, dat is inderdaad precies wat wij doen. Als vangnetverzekeraar willen we alleen risico’s die niet in de reguliere markt verzekerd kunnen worden. Het is niet in het belang van de klant om langer hier te blijven. Daarom stimuleren we dat klanten terugkeren zodra dat kan. Door bijvoorbeeld assurantieadviseurs op te roepen jaarlijks hun klantenbestand door te lopen om te kijken wie er terug kan. Dit gaan we de komende jaren steeds actiever oppakken. Bijvoorbeeld dat we nieuwe klanten vragen om een vertrekplan te maken; wat moeten zij zelf aan hun gedrag (betaal, schade, fraude) doen om over een tijdje een reguliere verzekering af te kunnen sluiten.

En dat zorgt ook voor een intern spanningsveld. We moeten qua grootte flexibel zijn,  een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden en bovendien ons kostenniveau zo laag mogelijk houden om onze verzekeringen betaalbaar te kunnen laten blijven.  

Waarom zijn jullie een intermediaire verzekeraar?

Allereerst komen wij alleen in beeld als het risico niet in de reguliere markt kan worden verzekerd. Daarvoor is een assurantieadviseur noodzakelijk. Daarnaast moeten de klanten die bij ons komen, met vaak bijzondere risico’s, van goed advies worden voorzien. Juist met dit advies kunnen adviseurs van grote toegevoegde waarde zijn. Daarom zijn we uitsluitend een intermediaire verzekeraar.

Waarom bieden jullie wel de BAVAM aan als er ook andere aanbieders zijn?

We bieden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan voor financieel dienstverleners, makelaars en taxateurs. Voor deze doelgroep was er destijds geen andere verzekering mogelijk. We hebben door onze ervaring met deze doelgroepen heel veel kennis en kunde opgebouwd. We vinden het heel belangrijk om deze beroepsgroepen van goed advies te blijven voorzien en hen zo zekerheid te bieden. Dat is ook in het belang van de eindklanten van onze vangnetverzekeringen.

De BAVAM draagt ook bij aan onze missie van probleemoplosser en versterkt ons imago als deskundig bedrijf met veel experts in dienst.  ‘Oplossingsgericht’ en ‘deskundig’ zijn ook 2 van de 4 kernwaarden van de Vereende. De andere 2 zijn empathisch en duurzaam. Deze kernwaarden vormen de basis om onze klanten en relaties zo goed mogelijk te bedienen.