WRM-pas voor rijinstructeurs verplicht bij de Vereende

18 juli 2018 - Vanaf dit voorjaar controleert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) standaard op de WRM-bevoegdheid (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) van rijinstructeurs. Deze controles voerde het CBR al steekproefsgewijs uit. Hieruit bleek dat gemiddeld 10 examinatoren per maand geen geldige WRM-pas konden tonen. Nu is het een standaardcontrole geworden voorafgaand aan een rijexamen.

Geen toegang

Instructeurs die aan het begin van het rijexamen geen geldige WRM-pas kunnen tonen, krijgen geen toegang tot de examenruimte en mogen dus ook niet het begin- en eindgesprek met de leerling bijwonen. Hierbij gaat het om examens en toetsen voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen. Nathalie Dingeldein, woordvoerder van het CBR legde eerder uit: “Het CBR vindt het voor de verkeersveiligheid heel belangrijk dat een leerling les krijgt van een instructeur die voldoet aan de eisen om rijles te geven. Een opleider moet een gediplomeerde vakman of vakvrouw zijn, die niet alleen weet wat de rijbewijseisen zijn, maar het ook over kan brengen.”

Controles

Naar aanleiding van de uitkomst van de steekproeven verzochten de brancheorganisaties het CBR om de controle op de bevoegdheid van rijinstructeurs op te voeren. De rijinstructeur is trouwens niet verplicht bij het examen van zijn kandidaat aanwezig te zijn. Daarom is deze controle dan ook geen sluitend middel om fraude onder rijinstructeurs tegen te gaan, maar draagt het bij aan het weren van louche instructeurs uit de markt. “De opgevoerde controles zijn bedoeld ter bescherming van de kandidaat”, vertelt Nathalie Dingeldein verder. “We controleren aan het begin van het examen of de begeleidende opleider een geldige WRM-pas heeft. Daarmee willen we het bewustzijn van kandidaten vergroten, zodat ze kiezen voor een rijinstructeur die de juiste lesbevoegdheid heeft. Daarnaast bieden de controles een bepaalde mate van veiligheid voor de examinator. De werkplek van onze examinatoren is de examenauto. Als een examenkandidaat is opgeleid door iemand zonder geldige WRM-bevoegdheid, maakt dat de werkplek van de examinator minder veilig. Bovendien willen examinatoren een gediplomeerde vakman of vakvrouw aan hun tafel. Alleen dan kunnen ze een professioneel gesprek voeren over het examenresultaat.”

Geen geldige WRM-pas

Het vermoeden bestaat dat er enkele honderden rijinstructeurs in Nederland actief zijn zonder bevoegdheid of met een verlopen pas. Onbevoegd lesgeven is in de WRM strafbaar gesteld met een boete van maximaal 8.200 euro of een hechtenis van maximaal twee maanden. De WRM-pas is vijf jaar geldig. Met verplichte theoretische en praktische bijscholingen binnen de geldigheidsduur, kan de pas worden verlengd. 

de Vereende

De Vereende juicht deze strengere controles toe. Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek vertelt: “Wij zijn groot voorstander van kwalitatief goed opgeleide bestuurders van motorrijtuigen. En één van de maatregelen die zorgt voor een hogere kwaliteit is deze strengere controle op de rijinstructeur. Wij hebben, om de kwaliteit van ‘sturend Nederland’ te verbeteren, zelf al het Rij-zeker-project gehad. Hierbij werd het rijgedrag van verzekerden van de Vereende via een app op hun mobiele telefoon gemonitord. Goed rijgedrag leverde de deelnemers premiekorting op. Daarnaast hebben wij intensief contact met Veilig Verkeer Nederland (VVN) om gezamenlijk tot een veiliger ‘Nederland op de weg’ te komen.”

Gert-Jan Paauw licht verder toe: “Wij hechten grote waarde aan kwalitatief goed opgeleide chauffeurs. De instructeurs van rijlesvoertuigen van bij ons verzekerde rijscholen moeten daarom verplicht in het bezit zijn van een geldige WRM-pas. Heeft de instructeur, bij schade tijdens de rijles geen geldige WRM-pas, dan heeft dit gevolgen voor de schadevergoeding. Een uitkering op een W.A.-schade zal dan door ons worden verhaald op verzekeringnemer. En we behouden ons het recht voor om een cascoschade niet te vergoeden. Met het opnemen van een clausule op de polis waarin bovenstaande wordt vermeld, dragen wij als verzekeraar ook bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de rijopleidingen, en een veiliger verkeer. Ook dit zien wij als onze maatschappelijke taak”.

 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie op de website www.rijschoolpro.nl.

Auteur

Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek Acceptatie

Gert-Jan auteur