Studerende uitwonende kinderen hebben zelf geen AVP nodig

 

21 september 2022- Het nieuwe studiejaar is voor veel studenten inmiddels begonnen. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen en nog de laatste zoektocht naar die ene beschikbare studentenwoning. Veel zaken die geregeld moeten worden. En niet te vergeten; de verzekeringen. Kinderen die nog thuis wonen, zijn doorgaans meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van hun ouder(s) of verzorger(s). Maar moet een studerend kind nu altijd een eigen AVP hebben?

AVP

 

In mei publiceerde RTL Nieuws een bericht dat 640.000 (7,5%) van de 8.500.000 Nederlandse huishoudens geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. Dat is best een grote groep. De AVP is geen verplichte verzekering.

Toch is een AVP sterk aan te raden. Als u namelijk schade veroorzaakt, waarvoor u op grond van de wet aansprakelijk bent, biedt de AVP dekking voor schade aan zaken en letselschade die de verzekerden hebben veroorzaakt. Dit voorkomt dat u zelf financieel moet opdraaien voor de schade. Zeker bij letselschade kan dit flink oplopen.

 

Een AVP kent altijd een omschrijving van de kring van verzekerden. Hierin wordt beschreven wie onder de dekking vallen. Als men de verzekering als alleenstaande afsluit, zijn logés en huispersoneel meeverzekerd.

 

Bij de verzekering voor een meerpersoons huishouden is deze kring van verzekerden uiteraard nog uitgebreider. Dan zijn over het algemeen verzekerd:

- verzekeringnemer;

- de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner;

- de inwonende kinderen. Waaronder ook begrepen de geadopteerde, pleeg- en stiefkinderen van verzekeringnemer, echtgenoot/echtgenote of de geregistreerd partner;

- de uitwonende ongehuwde kinderen als zij een studie volgen;

- de uitwonende kinderen tot 18 jaar als zij in een verpleeginrichting verblijven;

- andere personen met wie verzekeringnemer duurzaam in gezinsverband samenwoont;

- de grootouders, ouders, pleegouders, schoonouders en familieleden die bij verzekeringnemer inwonen;

- logé(s);

- het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor verzekeringnemer doen.

 

 

Studerende kinderen

Bij de AVP voor een gezin vallen studerende kinderen dus ook onder de dekking. Er zijn daarbij wel enkele kanttekeningen. 
In het verleden was de regel dat uitwonende studerende kinderen tot hun 27ste waren meeverzekerd op de AVP van hun ouders/verzorgers. Dit was gelijk aan de leeftijdsgrens die gold voor het aanvragen van studiefinanciering. Met het vervallen van de gratis basisbeurs is deze harde grens van 27 jaar voor studiefinanciering  komen te vervallen. Verzekeraars hebben daarna in hun voorwaarden eigen criteria opgesteld voor wat betreft de dekking voor studerende kinderen.

Een groot aantal verzekeraars kent een ruime dekking. Ongehuwde kinderen die voor studie of stage uitwonend zijn, zijn meeverzekerd.

Maar er zijn ook verzekeraars die beperkingen opleggen zoals:

- Het moet gaan om meerderjarige kinderen;

- Het moet om een voltijd studie gaan;

- Er mag maximaal één jaar buiten Nederland worden gestudeerd;

- Er mag alleen in Europa worden gestudeerd;

- Het moet om een voltijdstudie gaan;

- Zij moeten in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

 

De stelling ‘Studerende uitwonende kinderen hebben zelf geen AVP nodig’ gaat dus niet in alle gevallen op. Het kan zomaar voorkomen dat een uitwonend kind, dat bijvoorbeeld in België in deeltijd studeert, niet meer onder de gezins-AVP valt. Het is dus goed altijd nog even te checken of een eigen AVP gewenst is. Wil het studerende kind inderdaad zelf een AVP sluiten dan zijn er verschillende aanbieders. Soms is er de mogelijkheid om een studenten-verzekeringspakket af te sluiten waar de AVP een onderdeel van is. Let wel op; huisgenoten in een studentenhuis worden dan niet als ‘gezinsleden’ gezien. Dus elke huisgenoot zal zelf moeten kijken of een AVP wenselijk is.

 

Auteur: Willem Jonkman

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Willem Jonkman