Preventie en verzekeren bij gemotoriseerde evenementen

Iedereen heeft op de televisie wel eens het programma gezien over tractor pulling. Een evenement waarbij tractoren in allerlei klassen (van standaard tot erg opgevoerd) op een parcours van zand en aarde zo ver mogelijk proberen te komen met een aanhanger achter de tractor die zichzelf steeds dieper in het te rijden parcours boort.

Of een gazonmaaierrace, een race waarbij de ‘coureurs’ op gemotoriseerde grasmaaiers zitten en zo snel mogelijk een parcours proberen af te leggen om als winnaar uit de bus te komen.

Nog een voorbeeld van een evenement waarbij met motorrijtuigen wordt deelgenomen, is autovoetbal: Een aantal auto’s van een team neemt het op tegen een aantal auto’s van een ander team om met de auto een hele grote voetbal in het doel van de tegenstander te ‘schieten’.

Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of er wordt een evenement georganiseerd waarbij met motorrijtuigen tegen elkaar wordt gestreden. Naast de hierboven genoemde voorbeelden zijn combineraces, autoblubbering, autocross en dragraces evenementen die in ons land regelmatig worden georganiseerd. Vaak is de organisatie van zo’n motorrijtuigevenement heel wat werk en zijn vrijwilligers vaak al lang van te voren zaken aan het regelen om op tijd alles af te hebben.

De gemeente waarin het evenement wordt gehouden, zal een vergunning moeten afgeven, de catering moet worden geregeld, er zullen sanitaire voorzieningen moeten worden gehuurd, de deelnemers zullen inschrijfgeld moeten betalen en er zullen wedstrijdschema’s moeten worden gemaakt, er zal nagedacht moeten worden over de indeling van het parcours, en zo voorts. Gelukkig wordt de organisatie ven een motorrijtuigevenement steeds professioneler aangepakt en wordt er steeds beter nagedacht over de mogelijke risico’s die een motorrijtuigevenement met zich meebrengt.

Want dat het ook fout kan gaan bij een motorrijtuigevenement, daar denkt liever niemand aan. Maar wie ziet de beelden van de televisie niet meer voor zich: Het drama met de monstertruck in Haaksbergen. Wat is daar veel fout gegaan, en wat is door dit drama goed duidelijk geworden dat een zorgvuldige en veilige organisatie van een motorrijtuigevenement van levensbelang kan zijn…

Naast een zorgvuldige organisatie, waarbij goed nagedacht wordt over de veiligheid tijdens een motorrijtuigevenement, is een verzekering geen overbodige luxe. Want hoe goed de organisatie ook over alles heeft nagedacht, een ongeluk blijkt vaak in een klein hoekje te zitten.

Gelukkig heeft de Vereende een oplossing: De organisatoren van motorrijtuigevenementen kunnen het evenement bij de Vereende verzekeren. De Vereende biedt een op maat gemaakte verzekering aan waarbij schade door een deelnemend motorrijtuig is verzekerd wanneer schade wordt toegebracht aan een ander dan een deelnemer. Denk hierbij aan toeschouwers, baanofficials, EHBO-ers en andere hulpverleners.

De dekking op deze verzekering is, net zoals bij een W.A.M.-verzekering, € 1.220.000, voor schade aan zaken en € 6.070.000,00 voor schade aan personen.

Er is altijd een eigen risico per gebeurtenis van toepassing, de hoogte hiervan is afhankelijk van het soort motorrijtuigevenement. De Vereende vraagt onder andere een deelnemerslijst op zodat van te voren duidelijk is hoeveel motorrijtuigen aan het evenement deelnemen.

Om de deelnemers van een motorrijtuigevenement zekerheid te bieden, kent de Vereende ook een collectieve ongevallenverzekering voor (motorrijtuig)evenementen. Deze verzekering kan ook worden uitgebreid naar een grotere groep verzekerden, zoals de baanofficials, medewerkers van de organisatie, hulpverleners en toeschouwers.

Uiteraard is het ook voor de Vereende van groot belang dat de organisatie van een motorrijtuigevenement goed in elkaar steekt. Hoe beter over alle mogelijke risico’s is nagedacht, hoe kleiner de kans op schade, hoe lager de verzekeringspremie zal uitvallen.

Om organisatoren van motorrijtuigevenementen te helpen, heeft de Vereende een checklist ontwikkeld die hulp kan bieden bij het verantwoord organiseren van een evenement. Naast dat deze checklist informatie verschaft over het te verzekeren evenement voor de Vereende, is het een mooie leidraad voor de organisator ter controle of er voldoende is gedacht aan de veiligheid van het aanwezige publiek en hulpverleners.

U kunt de checklist hier downloaden, onder het Onderwerp ‘Evenementen’.

Uiteraard kan de Vereende ook advies geven over zaken die de veiligheid van het aanwezige publiek, baanofficials en hulpverleners kunnen vergroten, wij hebben immers al jarenlang ervaring met het verzekeren van motorrijtuigevenementen.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×