Bestaat onverzekerbaarheid

De missie van de Vereende is om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche. Mensen die niet bij reguliere verzekeraars terecht kunnen, kunnen wel aankloppen bij de Vereende. Vaak gaat het om mensen met een bepaald verleden waardoor ze risicovoller zijn. Maar het gaat ook regelmatig om speciale objecten die verzekerd moeten worden en waar reguliere verzekeraars zich niet aan wagen. Dan kunnen we toch vaak een verzekeringsoplossing bieden door goed naar de specifieke situatie te kijken en een maatwerkofferte uit te brengen. Bij ongeveer 30% van onze aanvragen gaat het om maatwerk. We vragen aan Herman Keijzer, Senior Acceptant bij de Vereende, hoe we zulke maatwerkaanvragen behandelen. Hij is al meer dan 30 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche en heeft veel ervaring met het opstellen van maatwerkoffertes. Hij legt graag uit hoe we te werk gaan.

 

Criteria

Wij beoordelen eerst de aanvraag op basis van de onderstaande criteria:

  • Zijn er geen reguliere verzekeraars die het risico ook kunnen verzekeren? Zijn die er wel, dan raden we de klant aan eerst daar een offerte aan te vragen. Onze prijs ligt vaak hoger dan die van een reguliere verzekeraar.
  • Heeft de aanvraag raakvlakken met andere risico’s die we verzekeren? De Vereende heeft veel ervaring met speciale objecten en heeft daarom meestal wel ervaring met een risico wat enigszins vergelijkbaar is.
  • Hebben we geen vergelijkbare ervaring, dan kijken we of we kennis van het risico hebben of kunnen krijgen. Hebben we te weinig kennis en kunnen we ook niet aan de kennis komen, dan kunnen we vaak de klant niet verder helpen. Gelukkig komt dit niet vaak voor.
  • Maatwerk kost tijd en geld. Daarom zullen wij vaak op een hoge minimum premie uitkomen.

 

Assurantieadviseur

Voldoet de aanvraag aan deze criteria, dan kunnen we het waarschijnlijk verzekeren. We doen dan een aanvullend onderzoek als dat nodig is. Dat heeft ook te maken met hoe gedocumenteerd de informatie uit de aanvraag is. We kijken goed naar de specifieke omstandigheden om de risico’s in kaart te brengen. Belangrijk is om te weten wat de behoefte van de eindklant precies is. Hoe graag wil hij het product verzekeren? Een premie van de Vereende ligt vaak een stuk hoger dan die van een reguliere verzekeraar. Wil de eindklant het dan nog wel verzekeren? Hier speelt de assurantieadviseur een grote rol. Hij heeft tenslotte contact met de eindklant.

Trends in maatwerk

Er zijn ontwikkelingen in de markt die het aantal maatwerk aanvragen beïnvloeden. Zo willen reguliere verzekeraars hun processen verder standaardiseren om kosten te besparen. Operational excellence wordt dit genoemd. Dit betekent dat zij steeds meer standaardrisico’s willen en andere risico’s afstoten. Deze risico’s kunnen vaak alleen nog bij de Vereende terecht.

Een andere trend is de komst van nieuwe producten die reguliere verzekeraars nog niet dekken. Een voorbeeld is de segway. Deze is sinds 1 juli 2008 op de openbare weg toegestaan op fietspaden en bij het ontbreken daarvan op rijbanen, met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Lange tijd kon deze nergens anders worden verzekerd dan bij de Vereende. Een ander voorbeeld is de opkomst van de pop-up stores. Reguliere verzekeringen hanteren een dekkingsperiode van een jaar wat haaks staat op het flexibele karakter van de pop-up stores. Daarom zijn wij hiervoor verzekeringen gaan aanbieden die wel flexibel zijn.

Hier vindt u een overzicht wat de Vereende zoal kan verzekeren. Herman besluit: “Wanneer uw klant een risico wil verzekeren en niet bij reguliere verzekeraars terecht kan, helpen wij u graag verder. Vanuit onze maatschappelijke rol en met onze ervaring, kunnen we meestal toch een oplossing bieden.  U kunt pas zeggen dat iets onverzekerbaar is, als wij het niet kunnen verzekeren.“

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×