Digitalisering juist nu optimaal inzetten

 

15 april 2020 - Naar onze BAVAM-klanten gaan we de output digitaal versturen, tenzij u aangeeft dat u onze post alleen fysiek van ons wilt blijven ontvangen. Voorzichtig zijn de eerste geluiden te horen over de conclusies die we moeten gaan trekken als we de ergste Corona-pijn achter de rug hebben. Terecht ging alle energie in eerste instantie zitten in het beheersbaar houden van de gezondheidsproblematiek. Inmiddels wordt de aandacht ook verlegd naar de economische problematiek.

Hele bedrijfstakken zijn stil gevallen, omdat werken in deze bedrijfstakken compleet onmogelijk was zonder een enorm gezondheidsprobleem te veroorzaken. Onze bedrijfstak hoorde daar gelukkig niet bij. Natuurlijk hebben ook wij te maken met aanpassingen en natuurlijk gaan wij de gevolgen, met name bij hard geraakte klanten, nog een flinke tijd merken. Maar ‘out of business’ is ons bespaard gebleven.

 

Als ons dit tien jaar geleden overkomen was, hadden we dat waarschijnlijk niet kunnen zeggen. Net zoals een flink aantal andere branches overigens. Thuiswerken is het toverwoord om heel veel activiteiten toch nog op een goed niveau door te kunnen zetten. Maar om thuis te kunnen werken, is op afstand kunnen werken cruciaal. Gelukkig is er op dit terrein het afgelopen decennium heel veel technisch mogelijk geworden. Niet alleen binnen één organisatie, maar ook tussen verschillende organisaties. Een administratie die voor verschillende gebruikers toegankelijk is, is inmiddels heel gewoon. In veel gevallen was die technische mogelijkheid ook al omgezet in een eigentijdse werkwijze.

Toch is de conclusie ook dat voor een deel de techniek er al wel was, maar dat er nog onvoldoende urgentie was om er echt gebruik van te maken. Een van de eerste voorzichtige conclusies nu is dat het niet gebruik maken van de technische mogelijkheden in bijna alle gevallen vooral koudwatervrees was of dat de kleine handeling van het omzetten naar digitaal onderaan de prioriteitenlijst kwam.

Bij de Vereende zetten we nu in versneld tempo door

Ook bij de Vereende hebben we technisch al heel veel mogelijkheden, maar om allerlei redenen werd daar nog geen optimaal gebruik van gemaakt. Er kunnen extra stappen worden gezet in het gebruik van de digitale snelweg tussen de Vereende en onze klanten. Het gaat dan in eerste instantie niet om het scheppen van nieuwe mogelijkheden, maar vooral om het optimaal benutten van de bestaande mogelijkheden.

Tot nu toe moest u concreet aangeven dat u digitaal met ons wilde samenwerken. Daar stappen wij van af: we gaan digitaal met u communiceren! U hoeft daar ook niet meer om te vragen of nadrukkelijk toestemming voor te geven. We gaan het gewoon doen.

BAVAM-klanten

Om te beginnen met alle BAVAM-polishouders. Iedereen waar we nog niet digitaal mee communiceren, krijgt van ons een brief met deze omkering en uiteraard met het bij ons bekende e-mailadres waarmee we gaan communiceren. Er is ongeveer drie weken tijd voor u om dit adres te wijzigen als daar aanleiding voor is. Vanaf half mei gaan we digitaal met u communiceren..

Eenzelfde traject starten we daarna voor alle assurantieadviseurs waar we een samenwerkingsovereenkomst voor de advisering van onze verzekeringsoplossingen mee hebben. Voor veel relaties verandert er helemaal niets, omdat zij al volledig digitaal met ons samenwerken en ook al van de voordelen profiteren. Maar er is ook nog een groep relaties waar dit niet voor geldt. Voor ons was al duidelijk dat digitale samenwerking de toekomst heeft, maar na de harde Corona-landing die we met elkaar gemaakt hebben, is dat helemaal helder.

Wat ons betreft, betekent dit niet dat er aan de plezierige persoonlijke contacten een eind komt. Sterker nog, wij denken dat wij die contacten alleen maar kunnen verdiepen, omdat die veel meer kunnen gaan over de echte kansen en problemen waar we in de branche mee te maken hebben.

En natuurlijk beseffen wij ook dat er extra wensen op ons af gaan komen als het gaat over de mogelijkheden die het digitaal met elkaar samenwerken biedt.

Klanten van intermediaire producten

Tot slot komt natuurlijk ook nog de vraag aan de orde in hoeverre wij de digitalisering ook richting de eindklant van de intermediaire producten verder vorm kunnen geven. Ook daar willen we natuurlijk graag mee verder, maar we beseffen dat hierin een paar extra dimensies een rol spelen. Zo weten wij bijvoorbeeld dat specifiek in ons klantenbestand er relatief vaak sprake is van bewindvoering of klanten zonder e-mailadres. Dat vraagt extra zorgvuldigheid en die willen wij ook graag betrachten.

Dat betekent dat een 100% digitale communicatie waarschijnlijk voorlopig nog niet mogelijk is. Maar ook voor eindklanten is er nu al heel veel mogelijk op digitaal gebied en ook hier streven wij naar een zo optimaal mogelijk gebruik van de al geboden mogelijkheden. De komende tijd komen wij ook voor deze groep met uitgewerkte voorstellen om de digitaliseringsgraad verder te verhogen.