De juiste verzekeringsaanvraag voor land- en bosbouwvoertuigen en MMBS


2 juni 2021 - In eerdere nieuwbriefartikelen (december en januari)  hebben wij aandacht besteed aan de registratie- en kentekenplicht voor land- en bosbouwvoertuigen en MMBS-en die per 1 januari 2021 van kracht is geworden met een overgangsperiode van een jaar. Per 1 januari 2022 moeten alle land- en bosbouwvoertuigen en MMBS-en zijn geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) door middel van een geregistreerd kenteken.

Bij de Vereende worden wij regelmatig geconfronteerd met motorrijtuigen waarvoor een kenteken is aangevraagd naar aanleiding van deze registratie- en kentekenplicht. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat steeds meer motorrijtuigen geregistreerd staan bij de RDW, en er dus steeds minder ongekentekende motorrijtuigen op de weg te vinden zijn.

De nieuwe kentekenplicht geldt voor de categorieën T (landbouwtrekkers op wielen), C (landbouwtrekkers op rupsbanden), R (landbouwaanhangwagens), S (verwisselbare getrokken uitrustingsstukken), MMBS-en (categorie Z) en Mobiele machines (categorie U). Het uitgangspunt bij de kentekenplicht is dat voertuigen moeten voldoen aan de categoriedefinitie. Dit staat echter los van het gebruik van het kentekenplichtige motorrijtuig. Een landbouwtrekker wordt bijvoorbeeld niet alleen in de landbouw gebruikt, maar ook in de wegenbouw, door havenbedrijven en in de toeristenbranche. Het blijft een landbouwtrekker en wordt dus door de RDW als landbouwtrekker geregistreerd.

Wij merken dat regelmatig een kenteken  wordt aangevraagd bij de RDW voor motorrijtuigen die wél als zodanig in de bovengenoemde categorieën zijn ingedeeld, maar níet als zodanig worden gebruikt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een quad of buggy die wordt gebruikt voor off-road-rijden.

Deze motorrijtuigen, die dus niet voor landbouwdoeleinden worden gebruikt, moeten in ons offerteportaal niet als landbouwvoertuig ter verzekering worden aangevraagd, maar daadwerkelijk als quad of als buggy. U zult, als assurantieadviseur, aan uw klant moeten vragen waarvoor hij/zij het met een landbouwkenteken geregistreerde motorrijtuig gebruikt, zodat u bij de offerteaanvraag kunt kiezen voor het juiste verzekeringsproduct.

Wij merken vaak dat een offerteaanvraag voor bijvoorbeeld een quad (voor fun-gebruik) toch wordt aangevraagd als teruggekeurde personenauto. En dat is niet de bedoeling, dit motorrijtuig zal in het offerteportaal OnzeVereende moeten worden aangevraagd in de categorie ‘gekentekend overig’ waarbij dan gekozen kan worden voor ‘quad’.

Bent u niet zeker of u in het offerteportaal het juiste product kiest? Neem dan contact op met uw acceptatieteam, dan helpen wij u op de juiste manier op weg!